• 609676796
  • magdawarych@wp.pl
Sleek & Beautiful

Mediacje, Pomoc prawna, Ubezpieczenia

Świadczymy następujące usługi

Sleek & Beautiful

MEDIACJE

bezstronne, szybsze i tańsze niż złożone postępowanie sądowe

Sleek & Beautiful

POMOC PRAWNA

profesjonalna , poufna , efektywna

Sleek & Beautiful

UBEZPIECZENIA

DLA CIEBIE I RODZINY ŻYCIOWE, KOMUNIKACYJNE I MAJĄTKOWE

BLOG - najnowsze informacje

Wszystko o mediacjach i przepisach prawnych

11 lutego 2019 No Comments

Korzyści wynikające z upadłosci konsumenckiej to m.in. zamknięcie prowadzonych egzekucji komorniczych, przejęcie wszystkich spraw przez syndyka, widykatorzy zaprzestaną Ciebie nachodzić.

Wyjście ze spirali zadłużenia jest możliwe poprzez wdrożenia procedury upadłości konsumenckiej. Pierwszym etapem postępowania upadłościowego jest złożenie wniosku do właściwego sądu . Sąd rozpoznając wniosek dłużnika, ogłasza upadłość związaną z likwidacją majątku w celu jego spieniężenia i zaspokojenia wierzycieli. Plan spłaty wierzycieli ustalany jest po wykonaniu ostatecznego planu podziału lub po zatwierdzeniu listy wierzycieli .…

29 listopada 2018 No Comments

ZEZWOLENIA, PODATKI, UBEZPIECZENIA dla pracodawców zatrudniających cudzoziemców

ZEZWOLENIA, PODATKI, UBEZPIECZENIA dla zatrudniających cudzoziemców Cena Szkolenia:500 zł brutto czas trwania szkolenia 5 godzin, termin do 20 grudnia zgłoszenia na adres mailowy magdawarych@wp.pl , tel. 609676796 Adresaci szkolenia: Szkolenie kierujemy do pracowników działów kadrowych i płacowych, księgowości, przedsiębiorców, właścicieli biur rachunkowych i ich pracowników oraz doradców podatkowych. 1. Pobyt cudzoziemców w Polsce • Regulacje…

21 listopada 2018 No Comments

Jak uniknąć ponoszenia kosztów komorniczych w przypadku płacenia alimentów !!!

W myśl art. 883 § 2 kodeksu postępowania cywilnego umorzenie świadczeń alimentacyjnych wymagalnych w przyszłości jest możliwe poprzez złożenie do depozytu sądowego sumy równającej się alimentom za sześć miesięcy z równoczesnym umocowaniem komornika do podejmowania tej kwoty…. Orzeczenie III CZP 153/07