• 609676796
  • magdawarych@wp.pl

Mediacja jest:

  • szybsza i tańsza niż złożone postępowanie sądowe,
  • mniej stresująca i mniej formalna,
  • poufną drogą do porozumienia – kończy postępowanie,
  • zaspokojeniem potrzeb wszystkich stron i prowadzi do kompromisu,
  • nastawiona na przyszłość,
  • dobrowolna, a każda ze stron ma wpływ na jej przebieg,
  • prowadzona przez neutralnego i bezstronnego mediatora

Prowadzę mediacje w sprawach cywilnych i rodzinnych, spadkowych, o zapłatę , zniesienie współwłasności , dział majątku, alimentacyjnych.

Ugoda sporządzona przez mediatora po zatwierdzeniu przez Sąd ma moc wyroku sądowego.

 

Magdalena Warych