• 609676796
  • magdawarych@wp.pl

Mediacje

Ugoda w sprawie alimentacyjnej lub wyrok , niezbędne by uzyskać świadczenia 500 +

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu otrzymania świadczenia 500 + należy przedłożyć dokumenty zaświadczające o wysokości dochodów opiekunów prawnych dziecka. W przypadku rodziców samotnie wychowujących dziecko niezbędne jest okazanie wyroku ustalającego wysokość alimentów lub ugody zatwierdzonej przez Sąd, w której rodzice uzgodnili wysokość alimentów.

W związku z powyższym najszybszym i najtańszym sposobem uregulowania sprawy alimentacyjnej jest ugoda zawarta przed mediatorem. Koszt postępowania mediacyjnego w przedmiotowej sprawie wynosi od 200 zł.

 

Zapraszam do skorzystania z usług zwłaszcza mieszkańców powiatu wolsztyńskiego , nowotomyskiego i grodziskiego.

Mediacja jest:

  • szybsza i tańsza niż złożone postępowanie sądowe,
  • mniej stresująca i mniej formalna,
  • poufną drogą do porozumienia – kończy postępowanie,
  • zaspokojeniem potrzeb wszystkich stron i prowadzi do kompromisu,
  • nastawiona na przyszłość,
  • dobrowolna, a każda ze stron ma wpływ na jej przebieg,
  • prowadzona przez neutralnego i bezstronnego mediatora

Prowadzę mediacje w sprawach cywilnych i rodzinnych, spadkowych, o zapłatę , zniesienie współwłasności , dział majątku, alimentacyjnych.

Ugoda sporządzona przez mediatora po zatwierdzeniu przez Sąd ma moc wyroku sądowego.