• 609676796
  • magdawarych@wp.pl

Ugoda w sprawie alimentacyjnej lub wyrok , niezbędne by uzyskać świadczenia 500 +

Ugoda w sprawie alimentacyjnej lub wyrok , niezbędne by uzyskać świadczenia 500 +

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu otrzymania świadczenia 500 + należy przedłożyć dokumenty zaświadczające o wysokości dochodów opiekunów prawnych dziecka. W przypadku rodziców samotnie wychowujących dziecko niezbędne jest okazanie wyroku ustalającego wysokość alimentów lub ugody zatwierdzonej przez Sąd, w której rodzice uzgodnili wysokość alimentów.

W związku z powyższym najszybszym i najtańszym sposobem uregulowania sprawy alimentacyjnej jest ugoda zawarta przed mediatorem. Koszt postępowania mediacyjnego w przedmiotowej sprawie wynosi od 200 zł.

 

Magdalena Warych