• 609676796
  • magdawarych@wp.pl

Pomoc prawna

Opinie

https://www.oferteo.pl/biuro-pomocy-prawnej-magdalena-warych-wieczorek/firma/2906747

Stanisław K., 24 listopad 2017
Pozytywna opinia

Bardzo życzliwa i profesjonalna osoba.

Mariola K., 14 wrzesień 2017
Pozytywna opinia

Jestem bardzo zadowolona z usług BIURA POMOCY PRAWNEJ Magdalena Warych-Wieczorek. Szybki kontakt, fachowe, jasne odpowiedzi na moje pytania, poświęcony czas. Bardzo dobry kontakt telefoniczny i mailowy.

Stanisław K., 29 sierpień 2017
Potrzebuję prawnika do porady, uzyskanie odszkodowania, Puławy
Pozytywna opinia

Z czystym sumieniem polecam BIURO POMOCY PRAWNEJ Magdalena Warych-Wieczorek. Pani bardzo rzeczowo przedstawiła sprawę.

Mediacje pozasądowe i sądowe w Wolsztynie, Nowym Tomyślu i Grodzisku Wlkp.

Wśród alternatywnych metod rozwiązywania sporów wyróżnia się mediację, koncyliację, negocjacje i arbitraż ( zwany także sądownictwem polubownym ),

W trakcie postępowania mediacyjnego, mediator zachęca strony do nawiązania dialogu oraz unikania konfrontacji i szukania porozumienia. Strony same wybierają technikę rozwiązania sporu i odgrywają szczególnie aktywną rolę w samodzielnym dążeniu do znalezienia rozwiązania, które będzie dla nich najbardziej odpowiednie.  Mediacja daje zatem możliwość wyjścia poza stanowisko o charakterze czysto prawnym i uzyskania zindywidualizowanego rozwiązania odpowiadającego prawdziwemu charakterowi sporu.

Podstawową cechą odróżniającą mediację od arbitrażu jest samodzielność wypracowanego rozwiązania przez strony i rozwiązanie konfliktu u jego podstaw. Alternatywne metody rozwiązywania sporów są szansą dla tych, którzy nie potrafią znaleźć sposobu na rozwiązanie konfliktu bez udziału osób trzecich.

Dla stron pozostających w stałych relacjach ( rodzinnych, sąsiedzkich, handlowych itp.) najwyższą zaletą jest możliwość budowania co najmniej neutralnych kontaktów w przyszłości, prostota procedur i szybkość postępowania, bezstronność , neutralność i poufność oraz niskie koszty.

Pomoc prawna w redagowaniu pism procesowych, odwołań od decyzji urzędowych oraz umów . Oferuję porady prawne w zakresie prawa cywilnego, administracyjnego , karnego i prawa pracy dla osób fizycznych i firm.