• 609676796
  • magdawarych@wp.pl

Jak uniknąć ponoszenia kosztów komorniczych w przypadku płacenia alimentów !!!

Jak uniknąć ponoszenia kosztów komorniczych w przypadku płacenia alimentów !!!

W myśl art. 883 § 2 kodeksu postępowania cywilnego umorzenie świadczeń alimentacyjnych wymagalnych w przyszłości jest możliwe poprzez złożenie do depozytu sądowego sumy równającej się alimentom za sześć miesięcy z równoczesnym umocowaniem komornika do podejmowania tej kwoty….

Orzeczenie III CZP 153/07

Magdalena Warych