• 609676796
  • magdawarych@wp.pl

Korzyści wynikające z upadłosci konsumenckiej to m.in. zamknięcie prowadzonych egzekucji komorniczych, przejęcie wszystkich spraw przez syndyka, widykatorzy zaprzestaną Ciebie nachodzić.

Korzyści wynikające z upadłosci konsumenckiej to m.in. zamknięcie prowadzonych egzekucji komorniczych, przejęcie wszystkich spraw przez syndyka, widykatorzy zaprzestaną Ciebie nachodzić.

Wyjście ze spirali zadłużenia jest możliwe poprzez wdrożenia procedury upadłości konsumenckiej. Pierwszym etapem postępowania upadłościowego jest złożenie wniosku do właściwego sądu .

Sąd rozpoznając wniosek dłużnika, ogłasza upadłość związaną z likwidacją majątku w celu jego spieniężenia i zaspokojenia wierzycieli. Plan spłaty wierzycieli ustalany jest po wykonaniu ostatecznego

planu podziału lub po zatwierdzeniu listy wierzycieli .

Ma on formę postanowienia wydanego przez sąd. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest szansą na rozpoczęcie życia od nowa, bez zadłużenia i wynikających z niego konsekwencji.

 

Magdalena Warych